Porsgrunn taekwondo

The peninsula of Herya, southeast of the city, was originally an industrial park and has grown into a suburb of Porsgrunn. Also in this period, Porsgrunn was considered the cultural centre of Norway. Wenn du


Read more

Eterni oslo

Strste bemanningsselskap og etablere seg i en ny markedsvertikal for kunne utfordre de 3 strste i bemanningsbransjen. Send gjerne inn en sknad! Aksjonrene i PVS blir med videre som eiere i Eterni. Les mer, hovedsponsor


Read more

Atomic we are skiing

The secret to Atomic's success lies in over 50 years of experience in skiing. Atomic has been part of the Amer Sports Group since 1994 and is now a technological market leader in terms of


Read more

Videreutdanning sykepleie bergen


videreutdanning sykepleie bergen

Oslo og Akershus (OsloMet) Lokalt opptak Lokalt opptak Geriatri, gerontologi og faglig ledelse Hyere niv Nord universitet Lokalt opptak Lokalt opptak Intensivsjukepleie Lavere niv ntnu Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Lokalt opptak Lokalt opptak Intensivsykepleie. Studiet er tilrettelagt voksenpedagogiske prinsipper med hy grad av egenaktivitet og ansvar for egen lring. Spesialsykepleiere jobber med pleie av mennesker i ulike situasjoner, og har inngende kunnskap og hy kompetanse innen sitt spesialfelt. Praksisstudiet kan avvikles p egen arbeidsplass, p eget hjemsted eller skes avviklet i utlandet. Praksis skal vre p palliativ avdeling, senter, enhet, team i sykehus eller sykehjem. Lokalt opptak, lokalt opptak, anestesisykepleie - videreutdanning, hyere niv. Hilde Christensen, deltidsstudent Avansert gerontologi. Kende behov for palliativ kompetanse, like s sikkert som at vi blir fdt skal vi alle.

Palliativ behandling og omsorg verken fremskynder dden eller forlenger selve ddsprosessen, men ser p dden som en del av livet. Studiet kan tas p heltid (1 r) eller p deltid (2 r). Studiets hovedml, avansert gerontologi en tverrfaglig videreutdanning, har som ml utdanne reflekterte yrkesutvere som med hy yrkesetisk standard kan ta initiativ til, organisere og iverksette tjenester i samarbeid med de eldre, deres prrende, frivillige medarbeidere og andre yrkesgrupper innenfor eldreomsorgen. Emner, klinisk sykepleiespesialitet palliativ sykepleie, grunnlag og rammer for sykepleie, vitenskapsteori, kunnskapsformer og forskningsmetoder.

Mlet med all behandling, pleie og omsorg er best mulig livskvalitet for pasient og prrende. Lokalt opptak, lokalt opptak, anestesisykepleie, videreutdanning (90 studiepoeng lavere niv. Statsmelding nummer 47 (20082009) Samhandlingsreformen, viser til kt behov for palliative enheter i kommunehelsetjenesten. Ved livets avslutning blir vi minnet p dette. Erfaringsbasert master, universitetet i Oslo, lokalt opptak, lokalt opptak, avansert klinisk sykepleie, lavere niv, nTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, lokalt opptak, lokalt opptak, avansert klinisk sykepleie, erfaringsbasert master, universitetet i Srst-Norge. Studiet henvender seg til skere som har 3-rig helse- eller sosialfaglig hgskole- eller universitetsutdanning og minst ett rs relevant pasient-/ klientrettet yrkespraksis etter fullfrt kino bergen kino utdanning. Kravkode, frstegang, ordinr, akuttsjukepleie for kommunehelsetenesta, lavere niv. Mlgruppe, studiets mlgruppe er sykepleiere som arbeider eller nsker arbeide innenfor palliativ sykepleie i spesialisthelsetjenesten eller kommunehelsetjenesten. VID Bergens videreutdanning i palliativ sykepleie har sitt utgangspunkt i hospicebevegelsens filosofi og i WHOs definisjon av palliasjon.

Etter- og videreutdanning, universitetet i, bergenvidereutdanning sykepleie bergen


Sitemap